Tilsvar til verneombudets innspillsnotat til Skaun kommune

7. desember 2021

Styret i Allbrukshuset sendte den 2. desember et tilsvar på verneombudet på Ilhaugen barnehage til Skaun kommune og avisa-st, men så langt her dette ikke kommet i postmottak i Skaun kommune, og avisa-st har av en eller annen grunn ikke funnet tid eller kanskje plass til å publisere dette.

En kan mistenke at dette kan være en strategi fra kommunen, og hvorfor avisa-st eventuelt holder det tilbake, slik at det ikke blir publisert før budsjettmøtet til Skaun kommune, det kan en bare spekulere i. Det finnes sikkert mange gode forklaringer og unnskyldninger, men spekulasjoner rundt dette er u-ungåelig.

Innspillet er slik:

Allbrukshuset SA

Finnmyrvegen 41

7350 Buvika Buvika den 02.12.2021

Postmottak Skaun kommune

7353 Børsa

Innspillsnotat i forbindelse med nedleggelse av Ilhaugen barnehage.

Allbrukshuset ønsker å komme med et tilsvar i forbindelse med innsendt innspillsnotat fra verneombudet på Ilhaugen barnehage.

Vi vet at tidsfristen for å komme med innspill er ute, men da verneombudets innspill ble sent levert, og skrevet etter anmodning fra en overordnet i kommunen, må vi komme med et motsvar.

Vi mener det er meget usaklig at en ansatt, blander seg inn i den politiske prosessen.

Uansett må vi komme med et motsvar til det innspillet.

Allbrukshuset ba om et møte med styrer, enhetsleder, tillitsvalgt og verneombud, etter å ha lest innspillet.

Dette for å få en forklaring på hva som lå i innspillet, og om verneombudet og andre ansatte hadde lest leiekontrakten?

Etter noen dager får han en telefon fra enhetsleder om at noe slikt møte var helt uaktuelt.

Allbrukshuset kunne få et møte med kommunen som leietaker, men ikke med enhetsleder, styrer, tillitsvalgt og verneombud. De var skjermet fra å måtte forklare sitt innspill ovenfor Allbrukshuset som utleiere.

Han har flere ganger i året møter med de samme personene for å sikre at alt fungerer til det beste for barnehagen, og trodde det var greit å få drøftet dette også til det beste for barnehagen og de ansatte.

Hvordan kommunen skulle kunne svare ut alle de feilaktige påstandene som framkommer i det såkalte innspillet, og ikke minst hvorfor det var sendt, er det vanskelig å forstå.

Han avviste derfor å ha noe møte med kommunen. Nå i ettertid vet vi hvorfor det ble sendt.

Allbrukshuset føler vi må sende et motsvar til kommunen med kopi til avisa-st, da vi anser det som viktig å få informert flest mulig både politikere og innbyggere i kommunen om alle feil som ligger i det aktuelle innspillet.

Det er også viktig å få frem at dette innspillet ble sendt etter oppfordring fra en overordnet, og vi anser dette som svært problematisk.

Dette påstås i innspillet følgende:

Gjerdet rundt barnehagen. Det er lett å klatre over, og gjerdet er av en slik type at det er fare for kvelning.

Kommentar: Allbrukshuset har gått vernerunde med verneombudet i mange år, og dette er ikke å finne i noen rapporter etter slike runder som er tilbakemeldt til Allbrukshuset.

Allbrukshuset har nå sendt e-post til barnehagen, og bedt om kopi av rapporten der dette påpekes.

Så langt intet svar.

At barna på barnehagen får lov til å utfolde seg i fri lek, og klatrer daglig til toppen i furutrærne rundt barnehagen, det anses ikke som farlig, og blir vel derfor ikke nevnt i innspillet.

Sandbasseng rundt huskestativ. Disse er ikke godkjent etter gjeldende krav og må derfor utbedres.

Kommentar: Kommunen hadde tidligere i sommer en befaring, og der ble dette problemet påpekt.

Vi vet at styrer flere ganger har sendt purring til rette vedkommende på kommunen og purret på å få dette utført. Dette er ikke Allbrukshusets ansvar, for i kontrakten står det klart at lekeapparater og det som har med den daglige driften av barnehagen å gjøre det er kommunens ansvar.

Derfor vanskelig å se at dette er relevant i forhold til forslaget om nedleggelse.

Belysning på parkeringsplassen. Dårlig/lite belysning på parkeringsplassen, som potensielt kan føre til farlige situasjoner.

Kommentar: Dette er en vurderings sak, men har aldri vært noe krav fra Skaun kommune i forbindelse med kontraktforhandlinger.

Sikkerhet på vinteren. Det er et gjentagende problem med istapper og snø som faller fra taket på vinteren. Det er noe usikkert om hva det kommer av, og vi opplever at det ikke gjøres tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten rundt dette.

Kommentar: Dette er i utgangspunktet et problem som ansatte lager.

Vinduer og dører settes opp ved påkledning og utsendelse av barna for leking. Dette medfører at snøen på taket smelter, og på grunn av kulden speker den før den når nedløpet, og blokkerer dermed for avløp. Dette gjør at neste gang dører settes opp, så smelter det mer og smeltevannet har ingen annen vei å ta, og det renner over takrennene og danner istapper.

Utenfor småbarnsavdelingen oppstår det samme problemet og vaktmester her gjentatte ganget gitt ansatte beskjed om at barn ikke må leke under taket, og det må ikke settes barnevogner med sovende barn der uten at dette etterkommes. Barnehagen har et eget skur for å plassere barnevogner slik at de er trygge og står i ly for vær og vind. Snø på glatte tak slik som på Allbrukshuset vil bestandig utgjøre en fare selv om det som hos oss er monterte snøfangere.

Her kreves at det tas forhåndsregler ved plussgrader, og mye snø, og slik sikkerheten ivaretas, og dette er det driver av barnehagen som har ansvaret for.

Utleie. Tidkrevende for personalet å ordne klart før og etter utleie.

Kommentar: Utleier har aldri opplevd at ansatte har måtte stå ut over arbeidstiden for å utføre dette, og dette var en klar avtale når barnehagen fikk plassere stativene med klær og sko i den aktuelle gangen.

Det står også klart i avtaleteksten at: «utstyr barnehagen lagrer i fellesarealet flyttes av barnehagen».

Kjøkkenet på småbarnsavdelingen i kjelleren er slitt, noe som gjør det vanskelig å holde rent.

Kommentar: Ja, det er slitt, men også her står det klart i leiekontraktens punkt 14:

Leietaker står for drift av barnehagen, og bekoster det innvendige vedlikeholdet i de leide lokalene som utelukkende disponeres av leietaker.

Så langt i leieforholdet har ikke Skaun kommune brukt ei krone på vedlikehold. .

Uteområdet. Vi har et veldig fint uteområde, men plener, busker og kratt blir ikke klipt.

Kommentar: Allbrukshuset har ingen plener. Hele uteområdet er såkalt naturtomt. Gress som vokser litt her og der, blir klipt av vaktmester 2-3 ganger i løpet av sommeren.

Busker og kratt blir ved behov klipp av foreldre når det avholdes dugnader.

Kontorlokaler. Vi har et stort rom som brukes til både kontor og møterom. Det byr på utfordringer når det skal benyttes til både plantid, møter og telefonsamtaler, ofte på en og samme tid. Dette kan løses ved at rommet blir delt opp i flere rom.

Kommentar: Her har Allbrukshuset ingen kommentar, annet enn at kommunen ba om å få leie dette rommet til kontor, noe Allbrukshuset etterkom.

Hvordan kommunen bruker rommet er litt opp til dem.

Inneklima. Det ble utført luftmålinger for et år siden, som viste tilfredsstillende verdier. Tilbakemeldingene sier at det først ble bedre i høst, etter at det ble en avdeling i kjelleren, i stedet for to.

Kommentar: Luft som holder tilfredsstillende kvalitet er konklusjonen etter målinger.

Luftkvaliteten nå og for et år siden er den samme. Ingen ting er forandret.

Vaktmester fikk klage fra ansatte på en avdeling om at det var for kaldt, og når han kom for å skru opp temperaturen kom en annen ansatt og klaget over at det var for varmt.

Hva skal han gjøre da?

Temperaturen er nå satt på 22 grader. Normal temp på barnehage skal ligge på fra 21 til 23 grader.

Renhold. Varierende kvalitet på renholdet. Det meldes avvik og vi opplever at det blir tatt tak i.

Kommentar: Allbrukshuset engasjerte et nytt renholdfirma for 8 måneder siden, og har aldri ved gjennomgang med de ansatte, fått en eneste negativ tilbakemelding, annet at det har manglet papir i dispenserne et par ganger.

Liten og trygg barnehage. Alle kjenner alle, både liten og stor. Gjør samarbeidet mellom avdelingene lettere.

Gode turmuligheter i et fint nærmiljø.

Kommentar: Etter 10 punker med synsinger og påstander uten relevans til om barnehagen bør legges ned eller ikke, kommer det 2 punkter som faktisk burde vært det personalet sendte innspill på for å støtte foreldreaksjonen, og alle deres plusser ved en egen liten barnehage på Ilhaugen.

På vegne av styret for

Allbrukshuset SA

Oddbjørn Sandø