Skaun kommune, Buviklista, og en merkelig prioritering.

12. desember 2021

Skaun kommune, politikk, og en merkelig prioritering.

Buviklista oppsto for mange år siden, og grunnen var ifølge Buvikingene den skjeve fordelingen i Skaun kommune. Det de meste som skulle bygges ble bygd i Børsa, selv om det også den gang var ca. 40 % av befolkningen bodde i Buvika.

Det har i alle år siden kommunesammenslåingen vært littkniving om hvilke ting som skulle prioriteres, og i hvilket tettsted. Og her har mange tidligere Buvikliste politikere gjort en flott jobb, men så kommuligheten Buviklista har ventet på i alle år. De kunne ved å samarbeide med SP og MDG endelig få litt større innflytelse.

En merkelig samarbeidskonstellasjon, og mange i gruppene har nok spist «sure sokker» for å bli med på noe slik, men hva gjør en ikke i politikken hvis en kan få innflytelse og sentrale verv?

Buvika fikk til og med både ordføreren og varaordføreren, og hadde nå en gedigen mulighet til å få gjennomført noe av det som var Buviklistas opprinnelige mål.

Hva har skjedd?

Jo, Buviklista sitter stille i stolen og lederen har knapt tatt ordet i noen saker til nytte for Buvika, og sist nå var han en av pådriverne for å få lagt ned en barnehage i Buvika til store protester med en underskriftskampanje der over 500 skrev under, og ikke minst møter, og innspillsnotat til kommunen, der de aller fleste er positive til å beholde en barnehage på Ilhaugen.

Alt dette velger kommunens politikkere og overse, og stemmer for å legge ned.

Det aller merkeligste er at Skaun kommunestyre sjelden har vært mer samstemte, og ikke minst partienes forskjellige forklaringer.

Først MDG, der deres representant har vært soleklar på at hun ikke kunne stemme for å legge ned barnehagen. Hva skjer når saken kommer opp til endelig avgjørelse i kommunestyret.

Jo hun er på ferie, og har meldt avbud, og inn som vara kommer en som stemmer imot det hun tidligere har signalisert at hun vil stemme. Ikke at dette har noe å si for utfallet, men merkelig. Han er også på talerstolen og forteller at han har hatt barn på barnehagen der, men uten at jeg klarer å oppfatte om han mener noe bestemt om barnehagen, men stemmer for å si opp avtalen.

Er dette vanlig i politikken? Å stemme motsatt av den du er vara for? 

Hvis en politikker blir syk eller må melde avbud av andre årsaker, burde det mest naturlig være at vara da stemmer i tråd med det faste representant har signalisert. Han er jo hennes stedfortreder.

Så er en representant for AP oppe på talerstolen, og lager et nummer av at han må stole på SSBs prognoser for befolkningsvekst. 

En annen AP-politiker med lang fartstid i kommunestyret fortalte meg at SSBs prognoser aldri tidligere er brukt for å planlegge for veksten i Skaun.

Jeg tror de fleste av Skauns befolkning som har fulgt med i det som handler om utbyggingsplaner i Buvika den siste tiden, heller er bekymret for at Buvika kan vokse for fort, og bli for stort. 

David Nilsen som stemte mot nedleggelse, stiller i kommunestyret noen forsiktige spørsmål om innholdet i verneombudets innspill var av nyere dato. Han var det eneste som synes å ha lest Allbrukshusets styre sitt tilsvar til Verneombudets innspill. 

Jeg fikk bekreftet under kommunestyremøtet at det var sendt ut til alle i kommunestyret, og det er sendt til Avisa-ST, men ikke har Avisa-ST lagt det ut, og Skaun kommunestyret later som det ikke finnes. I alle fall er det ingen som stiller spørsmål om innholdet i tilvaret. (Dere finner det på Buvikportalen)

Det er forståelig at kommunen ikke vil ha noe søkelys på dette, da det avslører at det var kommunedirektøren som bestilte eller ba verneombudet om å komme med dette innspillet.  

innspillet inneholder ønsker fra ansatte, til kommunen om noe de ønsker seg av forandringer i en eventuelt ny avtale, samt en del punkter som ifølge avtalen mellom kommunen og Allbrukshuset er kommunens klare ansvar. At flere representanter synes å ha oppfattet dette som negativt er helt klart, og ikke minst en representant fra Høyre som presiserer i avisa-ST at det fikk han til å bestemme seg. Da viser det at ingen, ikke engang han fra Høyre som bestemte seg etter å ha lest innspillet, tør å stiller spørsmål om innholdet i tilsvaret. MERKELIG! 

For de som ikke kjenner innholdet i avtalen kan det lett se ut som Allbrukshuset er en dårlig utleier.

Dette stemmer absolutt ikke. Allbrukshuset har i alle år utbedret alt som har kommet frem av feil på HMS runder. Vi har så langt ikke mottatt noe HMS-varsel for 2021 som omhandler gjerdet rundt barnehagen, som har vært slik i 28 år, uten at det tidligere er om handlet i HMS runder.

Avisa-ST viser denne uken et bilde fra Rindal barnehage med et gjerde i noe samme stil, og der er det tydeligvis heller ikke noe problem.

Så kan en spekulere i hvorfor ingen i kommunestyret stiller spørsmål angående tilsvaret?

Svaret virker enkelt. Det ville klart svekket representantenes egne argumenter, noen annen grunn for ikke å stille ordføreren og ikke minst kommune direktøren noen spørsmål om dette er vanskelig å se.

Hvorfor KrFs representant heller ikke tok dette opp forundrer meg, og han får gjerne spalteplass her for å forklare dette.

Kommunen var ikke blakk.

Litt senere i kommunestyremøtet kommer det frem at kommunen faktisk ikke er på randen av konkurs, men har plutselig 3,6 millioner til fordeling.  

Pengene blir fordelt på mange fornuftige formål, men ordførerens forklaring i ettertid blir litt morsom, eller komisk, om en vil sette det litt på spissen.

De 3,6 millionene var bare disponible i 1 (et) år. Det var ikke sikkert de fikk det samme neste år, og det var feil å bruke det til drift, men noen av punktene det ble bevilget til, er vel punkter som normalt ligger under drift?

Hva da med de prosjektene de ble delt på. For å løse et allerede eksisterende ungdomsproblem vil det vel ikke hjelpe stort å kun bevilge penger i et år. Problemet forsvinner vel ikke med det?

Ølholmskjæret har stått slik i langt mer en 10 år, og er helt vokst igjen.

Her ligger det planer som jeg tviler på at Skaun kommune kommer til å finne mer penger til, slik kommunens økonomi er i dag.

Skal dette friluftsområdet utvikles slik planene engang var, hjelper det lite med 1 million. Her må det legges en langtidsplan, som burde vært en av Buviklistas kjernesaker denne valgperioden.

1 million til morsmålsopplæring i 2022, fører vel ikke til at våre nye innbyggere får det samme tilbudet i 2023, og kommende år? Da blir dette bare et tiltak for 2022, og kunne godt være brukt til hva som helst. Det blir som å gi 1. klassingene Norsk opplæring det første året på skolen, og så er det ikke penger til mer.

ØKONOMI.

Ordfører Stokke skryter i Avisa-ST over at «I Skaunkommune har det vært en edruelig drift hele veien, over mange år».  

Det er vel denne edrueligheten som gjør at kommunen ifølge egen kommune direktør bryter 2 av 3 handlingsregler, og at vi innen 2025 vil ha 1 400 000 000 kroner i gjeld?

Skaun kommune er blant Trøndelags dyreste kommuner å bo i.

Bare slått av 3 kommuner i Nord Trøndelag. Snåsa, Høylandet og Lierne.

Og Skaun kommune ligger på 335. plass blant landets 356 kommuner. Det er kun 21 andre kommuner med høyere kommunale avgifter.

Sola kommune krever 8 133 kroner i kommunale avgifter fra sine innbyggere.

Skaun krever 23 409 kroner. Det er nesten 3 ganger så mye som Sola, men dette «fnyser» ordføreren av ifølge avist-ST.

Konklusjonen blir at politikerne i Skaun ikke ønsker å bruke penger på Ilhaugen.

Men ordføreren og politikerne i Skaun kommune er veldig opptatt av at det skal være barnehager på Viggja, Venn og Jåra.

Dette er utkanter i kommunen vår, og JEG synes alle fortjener en barnehage, og et samlings sted, men ikke på Ilhaugen. Forstå det den som kan?

Økonomi er bare et skalkeskjul, for pengene fantes, men ble spredt litt rundt omkring på ikke tidligere prioriterte poster.

Så gjenstår å se om de ønsker at vi på Ilhaugen skal være med på å betale for at de bryter egne handlingsregler, og om noen av dem tør å be oss stemme på dem om et år?