Nedleggelse av Ilhaugen barnehage

30. august 2021

 Allbrukshuset har sendt et åpent brev til Skaun kommune, kommune direktøren, ordføreren, formannskapet og HOKU og vist til de faktiske utgiftene Allbrukshuset har og som ved vanlig barnehage drift ville ha fremkommet i de kommunale budsjettene. Oversikten viser også den faktiske utgiften Skaun kommune har, eller betaler i husleie for 2021.

Oversikten viser at Allbrukshuset sitter igjen med en husleie for 2021 ca. 234 000.

I brevet til kommunen har Allbrukshuset sendt med kopier av referater fra 3 forhandlingsmøter der Skaun kommune har forskjellige krav og ønsker som Allbrukshuset har etterkommet og prissatt, og det er priser som er akseptert av kommunen.

Skaun Kommune

Postmottak@skaun.kommune.no

Dette skriv bes videresendt til: Kommune direktør, Ordfører, HOKU, Formannskap og kommunestyret.

Allbrukshuset har følgende innspill i saken om oppsigelse av avtale med Allbrukshuset SA:

Etter avtale med Skaun kommune, inngått i 2020 (se referatskrevet av Skaun kommune) har Allbrukshuset hatt følgende utgifter, eller vi har forskuttert dette for kommunen.

Tallene under gjelder første halvår 2021.

Renhold                                        kr.150 138,-

Strøm                                            kr. 43 968,-

Vaktmester utg.                           kr.  65 257,-

Brøyting av parkering og veier   kr.  44 500,-

Renovasjon, vann, avløp             kr.  22 413,-

Toalettartikler                               kr. 12 623,-

Driftsutgifter                                 kr. 48 922,-

Totale utg.                                     kr.387 821,-    

Lån                                                 kr.  83 000,-                    Lån=se avtale ifølge referater fra 2020.

Totalt                                              kr.470 821,-

Innbetalt fra Skaun kommune     kr. 588 101,40  

Husleie til Allbrukshuset             kr.  117 280,40                Dette er vår husleie/inntekt første halvår.

I driftsutgiftene inngår hvitevarer, vedlikehold/reparasjoner av disse, vaske og tørremidler, såper, søppelsekker, forsikring, utg. til drift og kontroll av alarmer, rømningsveier, elektriske installasjoner og heis.

Denne oversikten viser at Skaun kommune har betalt kr. 117 280,40i husleie første halvår 2021.  

Total husleie for 2021 vil da bli ca. kr. 234 000,- Det er det reelle beløpet Allbrukshuset sitter igjen med som husleie.

Min kommentar/påstand.

Samme hvordan kommunen regner, så kan de aldri spare 1,2millioner som det framgår av kommune direktøren forslag til innsparing ved å si opp avtalen med Allbrukshuset SA.

Flyttes 50 barn fra Ilhaugen barnehage til andre avdelinger i Buvika eller paviljongen vil mange utgifter følge med, og besparelsene blir minimale.

På vegne av

Allbrukshuset SA

Oddbjørn Sandø