Nærmiljøanlegg på Ilhaugen

27. februar 2019

Bilde er tatt på Myrabanen da privatpersoner tok inisiativ til St.Hans feiring på banen.

Nå planlegger Ilhaugen Velforening å lage et nærmiljæanlegg på banen. Det blir da en ballplass samt en flate for å legge is på vinteren. Det blir en sykkel kløype, og flere muligheter for aktiviteter for barna Det skal bygges flere bord/benker med tak over slik at dette kan bli en plass der folk møtes og der ungene kan leke.

Det er nå nedsatt en kommite’ som i samarbeid med Skaun kommune skal utarbeide planene for anlegget.

Mere innformasjon blir å finne på Ilhaugenvel.com og facebook siden: vi som bor på ilhaugen.