Min mening om nytt kunstgress

22. januar 2013

Roar Sæther slår gresset på det jeg mener er et aktuelle felt for ny kunstgressbane.

Min mening.

Jeg leser i avisa Sør-Trøndelag at Buvik IL planlegger ny kunstgressbane og det er positivt. Men jeg mener klubben nå må ta en diskusjon på hvor den nye banen skal ligge, og om det er mulig å finansiere en hall med kunstgressbane?

Det er tillatt å tenke langsiktig. Bygger idtrettslaget en kunstgressbane nå, så blir det nok ikke mulig å få til en hall de første 10-15 årene?

Buvik IL har en av Trøndelags beste gressbaner når den blir gjødslet og luftet og vedlikeholdt, men dessverre har banen ikke fått nødvendig vedlikehold de siste årene. Med det nødvendige vedlikeholdet fra våren av, vil Buvik gressbane igjen, og uten store kostnader bli en drøm å spille på.

Når det gjelder kunstgressbanen så har også den lidd under manglende vedlikehold og er nå på nivå med den gamle grusbanen. Årsakene til det dårlige vedlikeholdet er nok flere, men jeg mener fortsatt at det var feil at Buvik stadion drift med få ”fotballfolk” skulle drifte og vedlikeholde den banen. Fotballavdelingen er nærmest og har egeninteresse av å drifte et baneanlegg, og fasiten har vi nå, og det er vel ikke mange som vil påstå at den valgte modellen har vært positiv?

Idrettslaget må nå diskutere om drift og vedlikehold fortsatt skal skje ved frivillig innsats, eller om dette skal settes bort på anbud, eller om laget skal ansette noen til å utføre arbeidet?

Så til plasseringen av den nye kunstgressbanen. Skal den legges på gressbanen, og dermed ødelegge en fin gressbane, eller er det en ide å legge den på treningsfeltet vest for dagens kunstgressbane? Jeg mener vi bør beholde gressbanen og benytte det ledige treningsfeltet til ny kunstgressbane.

Jeg finner ingen opplysninger om prosessen som har ført frem til avisartikelen i avisa Sør-Trøndelag, på Buvik Ils hjemmeside. Det er heller ikke mulig å finne noe fra referatene etter styremøter. Prosessen har tydeligvis kommet langt da det skrives at oppstart kan skje til sommeren 2014.

Da er det på tide at det kommer en åpen debatt der medlemmene får komme med sine synspunkter. Slike vedtak gjøres ikke på styrerommet uten at berørte og intereserte medlemmer delta og får  innsyn i prosesen.

Hvorfor dabatere dette?

Det er mange grunner for å beholde en fin gressbane. Gressbanen trenger mindre stell og vedlikehold enn kunstgress (det er det få i Buvika som forstår.) Det å spille på en fin gressbane er noe helt annet enn å spille på kunstgress, og det er en av årsakene til at flere spillere fra andre klubber har valgt å spille for Buvik.

En kunstgressbane trenger ikke nytt dekke med store kostnader (3-4 mill) etter 12-15 års bruk. Det er det desidert beste argumentet. Dette utgjør en kostnad på kroner 200 – 330 tusen pr. år. Kunstgressbanen bør kostes (med traktor)hver dag og dyprenses 2 ganger i året, og det bør fylles i ny gummi (2 sekker)hvert år. Dette krever stor dugnadsinnsats eller store kostnader ved leie av arbeidskraft.

En gressbane bør luftes og vertikalskjæres en gang pr. år, og den bør gjødsles 5-6 ganger pr. år.   Dette vil utgjøre en kostnad på ca. 50 tusen pr. år. Kjøper idrettslaget en (automatisk) gressklipper har den en prislapp på ca 80 tusen, og den klipper gresset daglig, og utgiftene er litt strøm. (ca tusen kroner pr. år.)

Drift og vedlikehold/utskifting av dekke på kunstgress utgjør over 15 år i beste fall 4,5 millioner. I verste fall 6 millioner.

Drift og vedlikehold av gressbanen utgjør over 15 år ca. 800 tusen, og da er utgiftene til en selvgående gressklipper tatt med.

Det vil si at kunstgress er 5-6 ganger dyrere å drifte enn gress.