Min Mening

27. mars 2012

Min mening er egentlig beregnet på dere leseres meninger, men føler nå selv for å starte en diskusjon her.

Buvik ILs fotball avdeling har de siste årene slitt med å finne en leder, det har manglet styremedlemmer, og mye har gått på «halv tolv», som er et gammelt uttrykk for ting som ikke går helt som det skulle.

Det er mange flinke og arbeidssomme personer i og rundt fotball avdelinga, og de fleste av dem gjør en kjempe innsats. Dette er ikke en kritikk av personer, men av systemet.

Det å sitte som fotball leder, eller det å sitte i styret, krever en enorm innsats og forbruk av fritid. Ingen som ikke har prøvd dette forstår hva det innebærer. At Ole Røstad etter å ha tengt seg om noen dager kom til at han ikke kunne ta dette vervet forstår jeg godt.

For 4-5 år siden var fotball avdelinga delt i 2 avdelinger, aldersbestemte og junior/senior. Representantene for junior/senior satt i fotballstyret for hele tiden å orientere styret om hva som skjedde i junior/senior. Junior/senior hadde eget budsjett og regnskap.

Men den gamle modellen ble oppgavene jevnere fordelt, budsjett og regnskap ble mere oversiktlig. På årsmøtet i fotball dette året var det ingen som kunne fortelle hvilke regnskapstall eller budsjettall som hørte senior til. Dagens modell gjør det lite oversiktlig og tungrodd.

Mitt forslag til det nye styret i Buvik IL og fotball avdelingen blir derfor å splitte opp fotball avdelingen igjen, og gå tilbake til den gamle modellen.

Cup arrangementene bør også fordeles mellom aldersbestem som får ansvaret for Krokus cup, og junior/senior som får ansvaret for Buvik cup. Dette vil gjøre slitasjen mindre på de som har cup ansvaret. Det er de samme personene som går igjen på begge cupene har jeg observert.

Bøndenes hus er også et tema som bør tas opp til diskusjon i Idrettslaget, men dette vil jeg komme tilbake til i mitt neste Min mening.