Krokus cup

29. mai 2019

Bilde er hentet fra en av Buvik jenter 10 år sine kamper. Legg merke til keepers avslappede holdning til det som foregår på banen.

Årets krokus cup ble i år arrangert for 39. gang.

Dette skjedde den 12. mai, og tradisjonen tro var det snø skurer under dette arrangementet.

Jeg var selv til stede, og så noen jenter 10 kamper. En herlig opplevelse, der innsats og samhandlings innsats står i sentrum.

Jeg la fort merke til at det sto store spilleflater ledige, og fant fort ut at årets cup ble arrangert kun denne ene dagen.

Jeg fikk etter hvert rede på at det denne gangen kun var påmeldt ca. 70 lag.

Noe må nå gjøres.

Dette er ikke noe kritikk av de som styrer dette, de gjør nok så godt de kan, men akkurat nå ser det ut til at det ikke holder?

Hvem som kom på ideen med å arrangere cupen den samme helgen som det er borgerlig konfirmasjon i Trøndelag er uinteressant, men noen burde hatt vett til å stoppet det. Det er nok bare julaften som er en verre dato å arrangere cup på.

Krokus cup har i alle år vært en av fotballavdelingens viktigste inntektskilder, og derfor bør det nå tenkes nytt. Dette for å unngå at styret må legge på aktivitetsavgiften så mye at det blir for dyrt å være med.

Jeg registrerte også at det ikke var noen sponsorer til cupen. Dette forstår jeg ikke. Sponsor penger er ren netto, og det kreves stort sett bare en telefon, eller et personlig oppmøte. Enklere inntekter finnes ikke.

Nye koster og nye ideer er vell og bra, men kontinuitet, og lang erfaring er heller ikke å forakte.

Neste år er det 40 års jubileum, og det er kanskje på tide å tenke nytt?

Ansett en cup leder som får ansvaret for å organisere cupen, samt skaffe sponsorer. Det samme kan også gjøres med Buvik cupen.

På den måten blir det enklere for den som får ansvaret. Vedkommende må selv finne de riktige datoene, de riktige samarbeidspartnerne, og bør selv få velge ut de personene han/hun ønsker til de forskjellige oppgavene under sitt cupstyre.

Vedkommende skal kun organisere, og ha overoppsynet med alle undergrupper under arrangementet, slik at vedkommende lett får oversikt over det som eventuelt ikke fungerer, slik at det kan forandres til neste arrangement.

Denne måten å organisere cupene på, frigir tid til fotballstyret som kan brukes på andre oppgaver.

Den riktige personen vil lett få inn langt mere i sponsor penger enn det klubben betaler han/henne, og da blir dette en vinn, vinn situasjon for klubben.

Jeg snakker ikke om noen stor stilling, men tror at 20 000 i godtgjørelse, vil kunne løse dette, og det tilsvarer 2-3 sponsorer, så er dette inntjent.

Jeg tillater meg også å mene at både Ole Røstad og Knut Folstad er meget gode kandidater til denne oppgaven, og er sikker på at begge vil heve standarden på arrangementet, og skaffe klubben langt større inntekter enn årets Krokus cup.