Krokus cup 2018

30. mars 2018

Første helg av årets Krokus cup er avlyst i følge daglig leder i Buvik IL Stein Ola Moksnes. Dette på grunn av liten påmelding.

Fra tidligere har junior lagene blitt fjernet fra cupen, og en har gått fra 3 helger til bare 2. Nå er det så få lag påmeldt at den første avde 2 helgene må avlyses.

Dette gir i følge Moksnes et inntekstbortfall på minst 100 000, og det er meget alvorlig for fotballavdelinga.

Fotballavdelinga som nå er uten leder, etter at Marit Halvorsen varslet at hun ikke var aktuell lenger, får nå en stor utfordring i å finne andre inntekstkilder for å ta igjen den tapte inntekten fra cupens første helg.

Krokus cup historie.

Krokus cup var en genistrek først på 1980 tallet da Buvik grusbane sto ferdig.

Buvik grusbane var en av de banene i Trøndelag som ble først spillbar på våren, og den tids fotballstyre med Kjell Berg, Kjell Halvorsen, Noralf Valseth med flere, så muligheten til å tjene noen kroner, samtidig som de fikk utnyttet banekapasiteten ved å arrangere en cup før seriestart.

Navnet ga seg selv i å med at cupen ble arranger samtidig som Krokusen blomstret i Brekka.

Påmeldingen var god fra første år, da de fleste lagene ved å delta her, fikk flere treningskamper mot jevngode lag like før seriestart.

Krokus cup hadde også i mange år et samarbeid med fotballkretsen, som arrangere dommerkurs, der deltagerne dømte kamper under krokus cuppen under kyndig veiledning av kretsens mentorer.

Det var enkelte år så stor påmelding at det måtte spilles kamper på torsdag og fredag fra kl. 17.00 til 23.00, og fra kl. 08.00 til 23.00 på lørdag og søndag.

Dagens situasjon er noe helt annet. Nå er det haller og baner med undervarme som er spillbare hele året, og fotball er blitt en helårsidrett, og seriekamper, og OBOS cup spilles fra tidlig i mars.

Dette gjør nok at Krokus cup konseptet er utdattert, og at Buvik fotballavdeling må tenke nytt for å erstatte intektsbortfallet fra cupen.

Idedugnad eller økte avgifter.

Nå må hele fotballavdelingen med styret, spillere og foreldre ha en idedugnad for å erstatte inntektene slik at laget fortsatt kan begrense aktivitetsavgiften.

Alternativet for styret er å heve avgiften slik at den dekker avdelingens utgifter.

Ut fra det jeg har sett av regnskap for 2017 og budsjetter for 2018, så har avdelingen i 2018 i overkant av 1,5 millioner i utgifter til drift av annleggene, påmelding av lag, forsikringer, dommer utgifter og utstyr, og dette må dekkes inn på en aller annen måte.

Jeg tror fotballavdelingen finner løsninger på dette. Det gjelder bare at alle vi andre stiller opp å betaler aktivitetsavgiften for våre barn, og at vi stiller opp på dugnader når laget trenger det.