Jan Borseth i Buvika

12. november 2021

Buvik pensjonistforening hadde invitert Jan Borseth til sitt torsdagstreff i november. Jan Borseth underholdt med flott trekkspill musikk og sang. Det var melodier bl. a. fra Sven Ingvars og Evert Taube.

Jan Borseth har to offentlige liv. Ett i arbeid for funksjonshemmede, (pensjonist nå), og ett spellmannsliv. I 11 år var Jan Borseth daglig leder for Byåsen Produkter, en verna bedrift. 

Bilde av Jan Borseth

I sitt spellmannsliv gjennom snart 50 år har Jan Borseth hatt med seg rundt 30 mann i orkestrene sine og har gitt ut 21 plater. Noe av dette er gamle slåtter fra Selbu som han har samla. Han har også et arkiv av Selbu-slåtter som er innspilt av gamle spellmenn. 

Jan Borseth er en triveleg kar og sper om seg med godt humør. I tillegg til at han spilte mange kjente trekkspillmelodier, hadde han også med seg sanghefter, slik at det vart allsang. Jan Borseth krydra også med gode historier.

Serveringen på dette torsdagstreffet var Wrap fra Lykkja kro i Buvika.

Kjøkkentjenesten går på omgang og denne gangen var det Gunda Lereggen, Oddny Eide, ekteparet Bjørg Kjellrun og Odd Jomar Blåsberg som var «kokker». 56 pensjonister fra hele Skaun kommune var tilstede. Inngangspris kr 50 for medlemmene og kr 100 for ikke medlemmer. Det var åresalg og mange fine gevinster. Det var bra stemning og godt humør.

Lederen i Buvik Pensjonistforening, Birger Paulsen, orienterte litt om den økonomisk situasjon for både Tangen som utleiested og Pensjonistforeninga. Sjøl om det har vore lite utleie i 2021 og lite aktivitet i Pensjonistforeninga i 1. halvår, er økonomien tilfredsstillende. Pensjonistforeninga har søkt om støtte i de aktuelle nasjonale støtteordninger, stimuleringsmidler og fra SpareBank 1 SMN har Pensjonistforeninga fått samfunnsutbytte. Vi takker for all støtte. Utleiesituasjonen for resten av året ser meget bra ut.