GLAD-DAG

7. september 2021

Glad-dag!

Ilhaugen Vel

Arrangerer Glad-dag ved Allbrukshuset

lørdag 25.september

     Kl.11.00 til 12.00    Sykkelkonkuranse på Finnmyrbanen.

                                   Fordeltakere mellom 5 og 12 år. Premier til alle.

     Kl.12.00 til 16.00   Hoppeslottved Allbrukshuset.

     Kl.12.00 til 15.00   Salg avforskjellige ting inne på Allbrukshuset          

      Kl.12.00til 15.00   Salg av kaffe, bakst, brus,pølser og mye annet godt.

     Kl.12.00 til 15.00   Leker/konkuranser for barna og voksne. For de voksne (over 15. år) Ilhaugen mesterskap i melkespann holding.

     Kl. 16.00 til ?             Tryllekunstneren Bøje Høyseth holder trylleshow med masse dyr og fugler, derbarna får delta under showet, og de får se og fotografere seg samme med fugleneog dyrene etter forestillingen.

Boje er flere ganger Norsk og Nordisk mester itrylling, blant annet med dette showet.

Billetter til trylleshowet og festen kjøpes medvipps til: 509892 eller betal til kont. 4270 18 47363.

HUSK Å SKRIV NAVN PÅ DEN/DE SOM SKAL HABILLETTEN!

Prisene for trylleshowet er kr. 100,- formedlemmer i velforeningen, og kr.15o for ikke-medlemmer. Begrenset antallbilletter. Velforeningsmedlemmer som kjøper billetter

før 15.9 prioriteres. Deretter åpent for alle.

På kvelden fra kl. 20.00 blir det sosialtsamvær (bli kjent med naboen fest) på Allbrukshuset, med musikk. Pris kr. 100pr.pers. Begrenset antall billetter. Vaksinasjonspass kreves.        Her blir medlemmer av velforeningen somkjøper billett før 15.9 bli prioritert.                    Etter den datoen er detåpent for naboer/beboere som ikke er medlemmer.

Skulle noe av arrangementet bli avlyst, ellerdet blir for mange påmeldte vil pengene bli tilbakebetalt.

Styret Ilhaugen Vel.