Framsnakking

27. februar 2012

Under mine mange år med styreverv i Buvik hånd- og fotball avdelinger, har jeg blitt kjent med mange flinke og trivelige personer.

Jeg kunne fram snakket mange av dem, men 2 personer stikker seg ut. Den første jeg vil fram snakke er Knut Folstad.

Knut er den personen som skaffet Buvik IL kunstgressbane, uten at mange i bygda vet dette.

Det var få av oss som satt i fotball styret som kjente Knut, men vi la merke til at han ofte var på Buvik Stadion når noen av hans barn trente der. Han var lett å komme i kontakt med, og vi fikk aldri nei når han ble spurt om noe.

Knut ble derfor fort valgt inn i fotball styret og ble fort en naturlig leder. Som leder brukte han mye tid på arrangementene Krokus- og Buvik cup, og forsto fort at Buvik IL måtte få kunstgressbane skulle laget oppretholde påmeldingsmengden og inntektene fra Krokus cupen. Mange andre klubber bygde kunstgressbaner, og begynte å arrangere mindre fotballturneringer i samme periode som Krokuscupen.

Planer for kunstgress ble utarbeidet og lagt frem for hovedstyret, som videresendte søknaden til Skaun kommune. Idretts rådet og kommunestyret prioriterte ikke søknaden om kunstgress slik Knut håpet, og han kom til fotball styret med ideen om å privat finansiere utbygginga. Fotball styret var positiv til ideen, men undertegnede må inrømme at jeg ikke trodde det kunne la seg gjøre. Knut så ingen problemer med ideen, han så bare mulighetene. Noen få uker etter at kommunestyret hadde vedtatt å bygge kunstgress, idrettsbane og klubbhus på Moan, kom han med nye skisser og en finansieringspakke for Buvik kunstgress. Han hadde også utarbeidet forslag til salg av andeler i banen.

Knut så stort på det når kunstgressbanen skulle åpnes. Han inviterte kronprinsen til å foreta den offisielle åpningen, men dessverre passet dette ikke inn i hans reiseplaner, og Buvik kunstgress er fortsatt ikke offisielt åpnet.

Knut var også leder og en av pådriverne da vi fikk ideen om å arrangere en innendørs cup i Skaun hallen. Denne cupen har nå gitt Buvik fotball gode inntekter i 10 år.

Knut hadde også ideer om hvordan Buvik IL kunne omorganiseres og få en mere effektiv drift. Jeg var enig i disse ideene, og vi skrev forslag til 2 årsmøter om dette. Dessverre ble disse forslagene, etter vår mening,  behandlet på en dårlig måte av hovedstyret og årsmøtene. Knut følte seg latterliggjort på årsmøtene, og har etter dette ikke tatt gjenvalg i styret.

Knut Folstad er den person jeg har samarbeidet med i Buvik IL som har brukt mest tid, vært mest positiv, hatt flest gode ideer og Knut er ryddig i alt han har gjort.    

Jeg vil avslutte med å takke Knut Folstad for at han skaffet Buvik IL kunstgressbane!