Frammsnakking av 2 ildsjeler

21. oktober 2013

Jeg starter denne fremsnakkinga med et bilde fra første eller andre dag da vi la kunstgress på Buvik stadion.

Jeg var ikke så mye engasjert i planleggingsprosessen når Buvik IL skulle legge kunstgress, men med ansvar for den daglige drifta av fotballavdelinga ble det min oppgave å organisere dugnadene.

Lite ante jeg om hvor omfattende dette skulle bli, men jeg kontaktet alle som på noen måte var tilknyttet fotballavdelingen, og det var stor respons. Alle var positive og skulle stille opp.

Arne Valseth i dyp konsentrasjon med kniven.
Håvard Kvam med kostamaskina.

Håvard Kvam og Arne Valset har jeg kjent i mange år, men at disse 2 skulle bli mine 2 mest trofaste dugnadsdeltakere da kunstgressbanen skulle bygges, det hadde jeg ikke forventet.

Arne hadde ikke noen barn med i fotball lenger, men jeg møtte han på mange seniorkamper, og jeg spurte alle jeg møtte på og rundt fotballbanen. Jeg fikk ja fra Arne med en gang. Men han var litt usikker på hvor mange dager han kunne komme. Vi ble enige om at han kunne komme når det passet.

Håvard Kvam var en jeg så og pratet med på banen nesten hver dag. Han hadde selv 2 barn med i fotball, og var trener for sønnens lag. Han var heller ikke tung og be, og mente han kunne delta ganske ofte. Han var veldig gira på dette prosjektet og gledet seg til ungene kunne trene og spille på en ny kunstgressbane.

Opplysningene jeg fikk fra Buvik IL, var at byggingen skulle ta 10-11 dager, og etter disse opplysningene ble det planlagt dugnader, og forsøkt skaffet mannskaper. Jeg trodde dette betydde 2 ukers arbeid, men der tok jeg feil.

De første 2 dagene skulle det være 6-7 mann, men de siste dagene skulle det være nok med 3-4 mann. Jeg hadde store problemer med å finne 3 mann i tillegg til meg selv som hadde anledning til å møte på dagtid. De fleste var selvfølgelig på jobb.

Kunstgressbanen kom til avtalt tid, og den første dagen var vi mer enn nok mannskap, og det kom flere en planlagt både på dagen og kvelden. Mange var selvfølgelig spente på hvordan denne kunstgressbanen skulle bli.

Jeg fikk etter hvert beskjed fra de 2 karene som jobbet for (Syntec) firmaet som leverte kunstgresset, at det minst måtte møte 3-4 mann fra kl. 07.30 på morgenen, og at de ikke regnet med å avslutte før kl. 21 til 22.00 på kvelden.

Dette hadde jeg ikke fått noen opplysninger om tidligere, og ikke planlagt mannskap etter, og arbeidet var jo alt i gang. Det var bare å håpe på at mange av dem som hadde svart positivt og jeg kommer når det passer, ville møtte opp.

De første dagene løste dette seg selv. Undertegnede, Arne Valseth og Håvard Kvam møtte til avtalt tid, og Bjørn Hammer var også tidlig på plass, men som leder i Buvik IL og med mange jern i ilden ble det mest prating i telefonen med Bjørn. Dessverre ble det mindre og mindre å se til de som skulle møte når det passet.

Den første helgen var det mannskaper nok, men utover i uke 2 ble det Håvard, Arne og undertegnede som jobbet fra 07.30 og til 21 og 22.00 på kvelden, det ble etter hvert ingen som kom etter jobben og avlastet oss.  Mange var innom for å se, men få tok i et tak.

Vi 3 som møtte hver morgen ble et fint team som overlappet hverandre, og fikk god innsikt i hvordan kunstgressbaner skulle legges, og vi fikk mye informasjon fra karene i Syntec om hvordan den burde vedlikeholdes

Høsten 2006 kom den første snøen tidlig og arbeidet på kunstgressbanen ble stoppet i nesten ei uke.

Da det ble klart for oppstart igjen, var selvfølgelig Arne og Håvard på plass fra kl. 07.30 om morgenen, og sto på til de sene kveldstimer. De første dagene ble det kostes snø, og Arne og Håvard gikk bak kostemaskinene i 10-12 timer pr. dag, og det så faktisk ut som de trivdes med dette kjedelige arbeidet. Jeg hørte i alle fall aldri at de klaget, og det kom aldri en kommentar om at det var lite hjelp å få fra andre.

På slutten av den 5.uken med gunstgresslegging måtte jeg avslutte arbeidet. Det var tid for Buvik cup, og som cupansvarlig måtte jeg inn i Skaunhallen for å organisere dette arbeidet.

På lørdag og søndag morgen før Buvik cupen startet, var jeg nedom på kunstgressbanen for å se, og Håvard og Arne var selvfølgelig på plass.

Jeg husker Håvard kom innom Buvik cupen på søndag ettermiddag og fortalte at nå var banen ferdig, og Syntec karene i ferd med å laste opp utstyret.

Syntec karene er ferdige med jobben, og utstyret er lesset opp.

Jeg regnet litt på dugnadsinnsatsen til Håvard og Arne etter at banen var ferdig, og de var nok nesten opp i 300 timer på de 5 ukene. Det ble jobbet 10-12, ja det kunne bli 15 timer flere dager, og 7 dager pr. uke.

De 2 karenes innsats var enorm, og jeg hadde dårlig samvittighet i ettertid for at jeg hadde spurt dem om å delta, uten at de hadde fått opplysninger om hvor mye tid dette ville ta.

Arne Valseth fikk litt oppmerksomhet og takk fra Buvik IL og Skaun kommune etter sin innsatts. Han hadde også utført dugnader for skiavdelinga, og vårt med å arranger Riseløpet i mange år. Utmerkelsene og oppmerksomheten var veldig fortjent.

Håvard Kvam derimot har som jeg vet aldri fått så mye som en rose bra Buvik IL for dette arbeidet, og det synes jeg det nye styret i Buvik IL bør gjøre noe med.