Folketallet i Buvika og nedleggelse av Ilhaugen barnehage

27. september 2021

Tar Skaun kommune feil når de legger SSBs beregninger for folkevekst i Skaun de neste 5 årene til grunn for å legge ned barnehage plasser?

Jeg mener prognosene kommune direktøren bruker i sin fremstilling av folketallet i Skaun de neste 5 årene må være basert på en misforståelse, eller at han har oversett noe i sine egne tall?

I sakspapirene for kommunestyremøtet den 10.06.2021 finner jeg prognoser fra SSB som antar at folketallet i Skaun vil stige med fra 457 til maks 571. DE neste 5 årene.

Snittet, eller mest sannsynlig 550.

Hva disse tallene er basert på fremkommer ikke av fremlegget, men jeg leser litt videre i kommune direktørens orientering og finner da: antall nye planlagte boliger i Buvika for 2021 til 2025.

De tallene forteller at det i Buvika vil komme:

For 2021 er tallene: 25 boenheter.

For 2022 er tallene: 42 boenheter.

For 2023 er tallene: 64 boenheter.

For 2024 er tallene: 114 boenheter.

For 2025 er tallene 95 boenheter.

For 2026 er tallene 84 boenheter.

Det betyr at de neste 5 årene vil det bare i Buvika komme 424 nye familier.

En familie i dag består i snitt av 2 voksne og 1,6 barn.

Da vil folketallet i Buvika vokse med 1526 personer de neste 5 årene.

Dette betyr at folketallet bare i Buvika vil vokse med 3 ganger SSBs prognoser for hele kommunen.

Hvordan politikerne da kan ta sjansen på å legge ned 50 barnehage plasser på Ilhaugen er vanskelig å forstå?