Dugnad på Finnmyrbanen

22. juni 2021

I forrige uke ble det innkalt til dugnad på Finnmybanen for å rydde litt, og lage et St.Hans bål

Noen startet med rydde- og motor sag allerede på onsdag, og på torsdag var det godt oppmøte.

Flere stilte med traktor, og sloddet banen, som nå fremstår klar til alle slags aktiviteter.

St.Hans bålet ble stort men med mye våt trevirke vil det kanskje bli mere røyk enn flammer.