Demonstrasjon utenfor rådhuset mot nedleggelse av Ilhaugen barnehage

6. desember 2021

Mandag kveld samlet over 50 personer fra Ilhaugen seg utenfor Skaun rådhus, for å demonstrere mot nedleggelse av Ilhaugen barnehage. Ordføreren var forsinket etter et møte i Trondheim, og slapp dermed å møte hele flokken av demonstranter som hadde med seg plakater med bilde av et stort hjerte med teksten «Ilhaugen barnehage».

De fleste hadde nok forstått at politikerne allerede hadde bestemt seg, men folket på Ilhaugen ville allikevel markere sin misnøye med dette meget spesielle vedtaket.

Når de samme politikerne nå planlegger å bruke 300 000 000 kroner på nytt oppvekstsenter på Venn, og samtidig har vedtatt å ruste opp Jåra barnehage til 44 barnehageplasser, kan ikke politikerne forvente at Ilhaugingene vil forstå og akseptere dette.

Ordføreren skriver i en e-post at det ikke er endelig bestemt at kommunen skal beholde Jåra barnehage. Det er nok ikke den oppfatningen folket på Jåra sitter med, og jeg tror en Senterparti ordfører sitter løst i stolen, hvis hun går ut offentlig med et slik synspunkt?

Flere politikere har overfor buvikportalen uttalt at det endelige vedtaket om å bygge, slik det står beskrevet i flere dokumenter på kommunens hjemmesider, ikke er endelig bestemt, men at det må planlegges for en så omfattende utbygging hvis det senere skulle bli behov for det.

Merkelig at politikere er fram- eller lang synte når det gjelder en «eventuelt» fremtidig befolkningsvekst i øvre Skaun, men at de ikke evner å se 3-4 år frem i tid når det gjelder Buvika, der de allerede nå VET at det blir stor tilflytting, og et snarlig økt barnehage behov.

Jeg har hørt et foredrag fra en tidligere politikere i Trondheim. Han innrømte at hver gang han var med på kontroversielle avstemninger så var tanken «hvor mange ekstra stemmer får jeg hvis jeg stemmer mot, og hvor mange stemmer får jeg hvis jeg stemmer for».

I Skaun er det hvis ikke noen som bekymrer seg for neste valg, selv om det kommer allerede om litt over et år. Buviklista kunne nå rent symbolsk ha stemt mot nedleggelse, de hadde ikke fått flertall allikevel. Men varaordfører stillingen er nok langt viktigere for enkelte, enn listas fremtidige eksistens.