Buvikportalen i nytt format

17. februar 2023

Etter noen år med lite skrivekløe, skal jeg nå forsøke å bli litt mer aktiv.

Jeg kommer nok til å skrive litt om politikk, noe jeg har holdt meg litt bort ifra tidligere, men barnehagesaken har bidratt til at dette har endret seg litt.

Skal forsøke å være snill med de nye som er i ferd med å ta på seg en stor oppgave med å finne penger til økte renter og strømpriser, som nå også vil ramme kommunen.

Føljetongen om oppvekstsenteret på Venn blir det også artig å følge. Der føler jeg kommunen har malt seg inn i et hjørne de sliter med å komme seg ut av. Å først velge tomt, for så å bestemme seg for å bygge så stort at tomta blir for lita, det er i beste fall dumskap. Hva utgiftene med flytting av Venn gården blir burde også vært avklart før en vedtok å bygge på den tomta, og grunnforhold burde vært det første en sjekket før en bestemte tomtevalget.

Jeg blir i allefall ikke overrasket om det ender med at det til syvende og sist må bygges på en annen tom. Da er mange millioner kastet ut gjennom vinduet, og Vennbyggen må vente mange ekstra år på ny skole.

Fotball skal jeg også følge opp.

Så blir det nok å følge Buvik fotball litt i år også, selv om jeg tror det blir et tungt år for seniorlaget. Jeg har større tro på juniorlaget dette sesongen. Jeg kommer også til å se og omtale noen aldersbestemte kamper, der barna gjerne vil se bilder og lese om sine prestasjoner på nett, men der en del foreldre og NFF lager regler som gjør dette nesten umulig.

Litt stoff om livet ellers i bygda vil nok også komme etter hvert.