Årsmøte i Buvik pensjonistforening

18. mai 2022

ÅRSMØTE I BUVIK PENSJONISTFORENING

Torsdag 10. februar avviklet Buvik Pensjonistforening sitt årsmøte på Tangen i Buvika. Tangen eller Husbytangen som det står på noen kart er Pensjonistforeningen sitt eget hus, som ble kjøpt i 1990.

Det var vanlig årsmøtesaker. Aktiviteten i 2021 har ikke vært som i «normale» år uten pandemi. Vinteren 2021, fra januar til mai var det nesten ikke aktivitet. Litt aktivitet med utleie på sommeren og høsten, slik at vi kom fra det økonomisk. Vi fikk noe støtte bla stimuleringstiltak fra Lotteri og stiftelsestilsynet og samfunnsstøtte fra SpareBank 1.  Det ble bråstopp med aktiviteter igjen i desember 2021 og januar 2022. Vi planlegger nå aktiviteter med Tirsdagskaffe og Torsdagstreff og utleie utover vinteren/våren.

Årsmøtet vedtok at vi skal droppe Tirsdagskaffe i den uka der det er Torsdagstreff (som er månedlig, første torsdagen i måneden). Årsmøtet gjorde også et par økonomiske vedtak, bl. a å redusere leieprisen for korte møter der kjøkken ikke blir brukt.

Helge Røhme hadde bedt seg fritatt for å fortsette som styremedlem. Som nytt styremedlem ble valgt Astrid Lervik, som også er med i Skaun Eldreråd. Styret ble utvidet med 2 vararepresentanter.

Etter årsmøtet består styret i Buvik Pensjonistforening slik: Leder Birger Paulsen, Styremedlemmer Mary Julie Mo, Tore Indbryn, Eivind Stende og Astrid Lervik. Vararepresentanter er Helga Røhme og Ragnhild Solberg. Tove Kvernberg og Per Åge Estenstad fortsetter som valgkomité, og Asbjørn Leraand og Oddbjørn Sandø fortsetter som revisorer.

Buvik Pensjonistforening hadde ved årsskifte 2021/2022 – 109 medlemmer.  I vedtektene står det bl. a: Buvik pensjonistforening ble stiftet 13. februar 1975. Foreningenes formål er å være et samlingspunkt for pensjonistene i nærområdet. Vi ønsker nye medlemmer vedkomne.

Etter årsmøtets formelle avslutning orienterte Liv Hegseth om DIGI HJELP FOR ALLE.  Dette vil styret komme tilbake til.

Deretter var det servering av delikate og gode smørbrød/snitter levert av Lykkja kro i Buvika. Videre åresalg med mange gevinster.